I

O NÁS

NAŠE POSLÁNÍ A VIZE

Add Your Heading Text Here

Opíráme se o dva pilíře

Belis a.s. v současné době realizuje nejen výrobu kvalitního smaltovaného nádobí, ale úspěšně se profiluje i v oboru kovovýroby. Výrobky z ocelového plechu tvářeného za studena nachází své uplatnění v automobilovém průmyslu i v jiných průmyslových odvětvích. Výroba kvalitního smaltovaného nádobí navazuje na bývalý exportní závod státního podniku SFINX a je tak v současnosti jediným výrobcem smaltovaného nádobí v České republice. Širší záběr aktivit firmy tak přispívá k  stabilitě a dalšímu rozvoji.

2 divize, 1 cíl: spokojený zákazník

Dlouholetá tradice výroby smaltovaného nádobí a lisování kovových dílů pro automobilový průmysl i mimo něj jsou pro nás závazkem, abychom po desítky let budovanou spokojenost našich zákazníků nikdy nezklamali. Kvalita a spolehlivost proto patří mezi naše základní hodnoty ve všem, co děláme.

Vážíme si našich zaměstnanců

Jsme si vědomi, že naše firma není jen strojní vybavení, ale tvoří ji především lidé – naši zaměstnanci. Úspěch firmy závisí zejména nich.

Ctíme tradice

Ne každá firma se může pochlubit tradicí 130 let. S respektem a úctou si předáváme po generace získané dovednosti našich předchůdců a rozvíjíme je o nové pohledy.

Usilujeme o všestranný a udržitelný rozvoj

Neustálá snaha o hledání nových řešení s ohledem na aktuální trendy a požadavky trhu jsou jedním z důvodů, proč se nám daří již 130 let úspěšně překonávat veškeré nástrahy a zůstat konkurenceschopní. Všestranný a udržitelný rozvoj je tak nedílnou součástí DNA naší firmy.

Pracujeme s respektem k životnímu prostředí

Jsme si vědomi důležitosti ochrany životního prostředí při realizaci všech našich aktivit a zavázali jsme se proto k dodržování zásad enviromentální politiky dle standardů ISO 14001.

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here