I

“>CERTIFIKÁTY”>

“>ZÁRUKA KVALITY”>

Add Your Heading Text Here

“>”>Kvalita a termínové plnění zakázek díky certifikaci ISO 9001 a IATF 16949

Společnost BELIS a.s. si je vědoma důležitosti být plně zodpovědná zákazníkům za jakost, kvalitu a termínové plnění zakázek, a proto zavedla systém řízení výroby a jakosti dle ISO 9001 a IATF 16949.
Požadavek našich zákazníků na bezchybnost je v našem vlastním zájmu. Každé provozní stádium, od návrhu přes výrobu až k dodávce, je podrobeno důsledné kontrole na zajištění kvality. Kvalita výrobku může být jenom tak dobrá, jak dobrá je kvalita strojů, jejich obsluhy a personálu údržby. Proto poskytujeme našim zaměstnancům jak interní tak externí výcvik ke zdokonalení jejich dovedností a vědomostí.

Jsme firma, která si dále uvědomuje svoje závazky vůči životnímu prostředí, a proto v roce 2006 proběhla úspěšná certifikace podle normy ISO 14001.

Na výrobky BELIS/SFINX bylo vydáno prohlášení o shodě v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

CERTIFIKÁTY KE STAŽENÍ


ISO 9001 CZ.PDF


ISO 9001 EN.PDF


“>ISO 14001 CZ.PDF


ISO 14001 EN.PDF


IATF 16949 CZ.PDF


IATF 16949 EN.PDF


“>”>PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.PDF